Generalforsamling

Til alle aktive medlemmer af Varbjerg Motorbådsklub! Herved indkaldes til ordinær generalforsamlinglng lørdag, den 26. oktober 2013 i klubhuset. Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter standersænkning kl. 15.00. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: Valg af ordstyrer. Formandens beretning. Aflæggelse af regnskab. Valg af formand for 2 år. Flemming Rahbek, modtager genvalg. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – [...]