Til alle aktive medlemmer af Varbjerg Motorbådsklub!
Herved indkaldes til ordinær generalforsamlinglng lørdag, den 26. oktober 2013 i klubhuset.
Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter standersænkning kl. 15.00.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer.

  2. Formandens beretning.

  3. Aflæggelse af regnskab.

  4. Valg af formand for 2 år. Flemming Rahbek, modtager genvalg.

  5. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Finn Pedersen (modtager genvalg).

  6. Valg af 1 revisor for 2 år– Steen Jacobsen (modtager genvalg).

  7. Følgende fem gældsbeviser er udtrukket til indfrielse: 4 – 5 – 12 – 27 – 35. Endvidere udbetales der på anfordring  nr. 31 Henning Hust.

  8. Bestyrelsens forslag til kontingentet. Kontingentet forbliver uændret.

  9. Indkomne forslag.

  10. Evt.

HUSK at har du et forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest 9 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Bådoptagning lørdag den 9. November 2013 kl. 9.00. Sørg for, at alle bådvogne er klar.