OM HAVNEN

Om havnen.
Varbjerg havn ligger smukt placeret i Båring Vig mellem Middelfart og Bogense. Nogle vil påstå, at det er den skønneste plet på jorden. Det er en lille havn med 55 pladser, som alle er privat ejede. Havnen modtager ingen offentlig støtte, så alle aktiviteter i havnen afholdes af medlemskontingenterne og betaling for isætning og optagning af trailerbåde samt gæsteovernatninger.

Besejling af havnen.
Havnen kan normalt besejles fra 2 timer efter laveste vandstand og til 2 timer før laveste vandstand (se højvandstabel). Ved indsejling skal man have de opsatte pæle på bagbords side (ca. 2-3 m. afstand).  Både med dybdegang over 0,8 m. frarådes anløb.  Sejlere uden lokalkendskab frarådes at anløbe havnen ved kraftig vind fra NV.

Regler for havnen.

  • Alle både skal være forsvarligt fortæjret med 4 fortøjninger.

  • Alle både skal være forsynet med mindst 2 fendre på hver side.

  • Båden må maksimalt være 8,5m i længden og 3m i bredden
  • Pladser i havnen tildeles af bestyrelsen – inden søsætning skal enhver bådejer forvisse sig om, hvilken pladsnummer man har fået tildelt.

  • Enhver, der ligger i havnen, skal sikre sig, at området omkring egen plads holdes ryddeligt.

  • OBS: På grund af de specielle ind – og udsejlingsforhold skal udadgående trafik vige for indadgående.

  • Udleverede nøglekort er kun til personlig brug.

  • Alle både, der ligger i eller søsættes i havnen, skal være ansvarsforsikret.

Gæstesejlere.
Gæstesejlere er velkomne. Pris for overnatning kr. 60,00. Vand og el (i begrænset omfang) på broerne. Ved henvendelse til havnefogeden kan lånes en nøgle til klubhuset, som giver adgang til toilet og bad samt køkkenfaciliteter.

Havnemester (Pladser i havnen)

Finn Lind Pedersen

Tlf. 60688113

Frihavn

Varbjerg Motorbådsklub er medlem af frihavnsordningen.
Læs mere om ordningen her: http://www.skivesoesportshavn.dk

Nødopkald

Nødkaldsnumre: Skulle man komme ud for motorstop eller andre uheld til søs, kan man kalde hjælp fra havnen på følgende numre:
Ole Larsen: 26635140
Finn Lind Pedersen: 60688113