Så er etableringen af stenrevet påbegyndt. Det bliver spændende at se effekten heraf.