For interesserede kan vi allerede nu oplyse, at alle bådpladser i 2021 er optaget.