Vi er glade for at kunne præsentere den nye havnemester – Finn Lind Pedersen, der påtaget sig opgaven efter Steen Jacobsen.

Samtidig retter vi en stor tak til Steen for sit mangeårige arbejde for Varbjerg Motorbådsklub.